Create your own Custom Search Engine

1:1 바디에 대한 묘한 동경같은게 있었는데..

 

막상 1:1 바디를 써보니까.. 실력도 중요하구나 그런걸 느끼네요...

 

그래도.. 역시.. 크롭 바디에서 느낄수없는 그런 느낌은 역시 1:1 바디네요 ㅎㅎ

 

 

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Spot | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 16:38:57

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 16:41:07

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 16:57:19

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 16:57:31

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/320sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 16:57:44

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:36:21

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/80sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:36:23

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/160sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:36:27

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:36:34

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:36:36

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:36:39

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/320sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:36:58

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:40:45

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:40:58

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:41:18

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:41:23

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:41:40

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:41:47

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:41:53

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:41:56

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/2.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:42:15

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:42:19

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:42:22

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:42:39

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/2.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:42:40

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:42:59

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:43:24

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:44:51

 

SONY | DSLR-A850 | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/2.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2012:06:01 17:45:23

 

1 ··· 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ··· 1448 
HINARI
홈페이지관련 의 기초 자료 와 사진관련 여러가지 정보를 교환 하는 블로그입니다. - 상업적 이용은 불가능 합니다 -
by HINARI

카테고리

분류 전체보기 (1448)
PORTFOLIO (10)
사진사랑 (254)
홈페이지 제작 (375)
이미지창고 (648)
효과음 모음 (86)
JINS TALE GOSSIP (57)
비공개 (2)

달력

«   2019/12   »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Statistics Graph